Türkiye’de ikamet izni ücretleri (2018)

Türkiye’de ikamet izni ücretleri (2018) Dikkat: GÖÇ idaresi yeni aldığı kararlar neticesinde İstanbul ilinde turistik kısa dönem ikamet izinlerine ve uzatma başvurularına kısıtlama...